10 faktaa maalämmöstä

1. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa

Uusiutuva energiahan tarkoittaa siis uusiutuvista energianlähteistä saatavaa energiaa. Nämä lähteet ovat siis käytännöllisesti katsoen loputtomia. Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, biopolttoaineet, biokaasu sekä geoterminen energia ja maalämpö.

Maalämmöllä tarkoitetaan siis maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa. Maalämpö on peräisin joko auringon säteilystä tai maan sisuksesta, jolloin sitä kutsutaan geotermiseksi energiaksi. Maalämmön hiilidioksidipäästöt ovat arviolta n. 4-5 kertaa alhaisemmat kuin öljylämmityksessä ja 3 kertaa alhaisemmat kun verrataan sähkölämmitykseen. Maalämpö on siis erittäin ympäristöystävällinen lämmitysmuoto. Seuraavassa faktassa lisää maalämmön ympäristöystävällisyydestä!

2. Maalämpö on ympäristöystävällinen vaihtoehto lämmitykseen

Tulevaisuuden kannalta nyt tekemillämme valinnoilla on suuri merkitys. Kun valitset taloosi lämmitysvaihtoehdoksi uusiutuvaa energiaa, toimit ympäristöystävällisesti. Mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittava lämmitysjärjestelmä on tulevaisuuden kannalta turvallinen valinta.

Yksi meidän aikamme tärkeimpiä keksintöjä onkin lämpöpumppu, jonka avulla voidaan hyödyntää maahan, veteen tai ilmaan varastoitunutta energiaa. Nän ollen voit lämmittää talosi ilman muiden polttoaineiden käyttöä. Ainoa mitä tarvitaan energian lisäksi, on sähkö. Maalämpö on kannattava investointin heti alusta alkaen ja sen asentaminen maksaa itsensä hyvin nopeasti takaisin. Ympäristöystävällisyyden lisäksi maalämpö on siis vieläpä edullinenkin vaihtoehto, josta seuraavassa faktassa lisää tietoa.

3. Maalämmön avulla voit säästää jopa 70 % lämmityskustannuksissa

Kuten jo mainittiin, maalämpö on ympäristöystävällinen lämmitysmuoto ja sen hiilidioksidipäästöt ovat arviolta n. 4–5 kertaa pienemmät kuin öljylämmityksen ja n. 3 kertaa pienemmät kuin sähkölämmityksen. Yleensä maalämpöjärjestelmä on kaikista kannattavin rakennuksissa, joiden energiankulutus on suurta. Tämän takia se soveltuu hyvin myös esimerkiksi liike- ja teollisuusrakennuksiin sekä rivi- ja kerrostaloyhtiöihin.

Lopullinen maalämmön hinta perustuu useisiin eri tapauskohtaisiin tekijöihin. Esimerkiksi jos talossa käytetään jo ennestään vesilämmitysjärjestelmää, tarvitaan ainoastaan maalämpöpumppu ja energiakaivo korvaamaan vanha lämmitysmuoto. Vaikka siirtyminen maalämpöön maksaa asennusten myötä jonkin verran, maksaa maalämpö itsensä kuitenkin hyvin nopeasti takaisin. Kun kaikki asennukset on tehty, saadaan maasta talon lämmitykseen ns. ilmaista energiaa!

4. Samalla lämmitysenergialla voit myös viilentää rakennuksen

Kun kesällä helteet hellivät, on lämpöpumppu suureksi hyödyksi. Ilmalämpöpumppu on lämmityksen lisäksi myös yksi tehokkaimpia laitteita kodin viilentämiseen. Lämpöpumppu toimii luotettavasti ja hiljaisesti myös kaikkein kuumimmilla helteillä. Myös maalämpöpumppuihin asennettava maakylmä toimii, jos se mitoitetaan oikein ja viilennyksen lähteenä on kallioon porattu energiakaivo. Lue lisää täältä.

5. Maalämpöön vaihtaminen pienentää sähkölaskua huimasti

Siirtyminen maalämpöön on erittäin järkevää varsinkin silloin, jos kiinteistössä on aikasemmin ollut käytössä sähkölämmitys. Toki lämpöpumppukin tarvitsee sähköä toimiakseen, mutta sähkön kulutus on tällöin paljon pienempää kuin kokonaan sähköllä lämmittäminen.

Lämpöpumpun sähkönkulutus on riippuvainen monista eri asioista. Lämpöpumpun tyyppi, lämmitettävän rakennuksen koko sekä myös sää vaikuttavat sähkön kulutuksen määrään. Vaikka sää jonkun verran vaikuttaa myös maalämpöisen talon sähkölaskuihin, ei maalämmön käyttäjän sähkönkulutus juurikaan kasva edes kovimpien paukkupakkasten pauhatessa ulkona.

6. Maalämpö on edullisempaa kuin kaukolämpö

Kaukolämmön energiahinnat sekä peruskustannukset ovat olleet noususuhdanteisia jo useamman vuoden ajan. Tämä johtuu osittain ainakin siitä, että kaukolämmön jakeluverkko alkaa olla aikansa elänyt ja näin ollen tarvitsee enemmän ja enemmän huoltotoimenpiteitä. Jakeluverkon vanhentuminen aiheuttaa kustannuksia, joihin taloyhtiöillä ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa.

Maalämpöä käyttävien taloyhtiöiden lämmityskulut eivät myöskään ole riippuvaisia yhdestä lämmöntoimittajasta. Jos maalämpöjärjestelmä toimii talon ainoana lämmitysjärjestelmänä, jolloin se kattaa n. 65-75% lämmityksen tarpeesta, säästää se lämmityskuluja kaukolämpöön verrattaessa n. 50-70% ja näinollen maksaa itsensä takaisin 10-15 vuodessa.

7.  Maalämpö on helppo ja huoleton vaihtoehto

Maalämmityksen käyttöönotto on asiakkaalle yhtä helppoa ja huoletonta kuin sen ylläpito, jos valitsee lämpöpumpun toimittajan oikein. Maalämpöpumppua on helppo käyttää, eikä se vaadi juurikaan huoltoa.

8. Maalämmön avulla säästää enemmän kuin ilmalämpöpumpun

Maalämpö toimii vuoden ympäri korkealla hyötysuhteella, myös kaikken kovimmilla talvipakkasilla. Kallioperä pysyy tasalämpöisenä koko vuoden. Talvella saat maalämpöä samalla hyötysuhteella kalliosta kuin kesälläkin. Tämä on tärkeä seikka, sillä suurin osa talon lämmitysenergiasta kuluu juurikin talviaikaan, kun lämpötila laskee pakkaselle. Ilmalämpöpumpun hyötysuhde laskee ulkoilman kylmetessä, eli juuri silloin kun talo eniten tarvitsisi lämmitysenergiaa. Maalämmöllä voit säästää talon lämmityskuluissa 70 %, ilmalämpöpumpulla n. 30%.

9. Lämpökaivon poraamiseen tarvitaan lupa

Tämä on tärkeää muistaa. Lämpökaivon poraaminen sekä maalämpöputkiston asennuttaminen ovat kumpikin aina luvanvaraista toimintaa. Kyseessä on kunnan myöntämä toimenpidelupa, joka maksaa 100-100 euroa. Lue lisää luvan hakemisesta täältä.

10. Määlämpöpumppua voi säädellä etänä

Pitää paikkansa, kuinka kätevää! Jos maalämpöpumppusi on vuosimallia 2009 tai uudempi, niin sinun on mahdollista ohjata sekä monitoroita lämpöpumppua maksullisten lisäpalveluiden avulla.