10 faktaa maanrakennuksesta

  1. Maanrakennuksella tarkoitetaan töitä, joissa kaivetaan, muokataan tai siirretään maa-ainesta.
  2. Esimerkkejä ovat maansiirto, louhinta, tienrakentaminen, pohjatyöt, viherrakennustyöt ja pilaantuneen maan puhdistus- ja vaihtotyöt.
  3. Maanrakennus on osa lähes kaikkia rakennustöitä, ja erityisen suuri rooli sillä on infrastruktuurihankkeissa.
  4. Koneilla on suuri rooli maanrakennuksessa, ja käytettävä kalusto on raskas.
  5. Logistiikka on tärkeä osa maanrakennuksesta.
  6. Isot maanrakennusfirmat käyttävät hirveitä määriä materiaaleja. Omalla murskauslaitoksella voi varmistaa, että oikeaa materiaalia on aina saatavilla.
  7. Kalliomurske ja sepeli on valmistettu murskaamalla kalliosta irti räjäytettyä kiviainesta.
  8. Asfaltointi on iso osa maanrakennuksesta.
  9. Salaojitus on hyvä tapa saada peltojen, tonttien ja talojen perustuksien kuivatus kuntoon.
  10. Radanrakennukseen kuuluu niin radan alus- kuin päällysrakennetyöt.

Kiitos Sundström Ab Oy kuvasta ja infosta!