10 faktaa maalämmöstä

1. Maalämpö on uusiutuvaa energiaa Uusiutuva energiahan tarkoittaa siis uusiutuvista energianlähteistä saatavaa energiaa. Nämä lähteet ovat siis käytännöllisesti katsoen loputtomia. Uusiutuvia energianlähteitä ovat mm. aurinkoenergia, tuulivoima, vesivoima, biopolttoaineet, biokaasu sekä geoterminen energia ja maalämpö. Maalämmöllä tarkoitetaan siis maaperään varastoitunutta lämpöenergiaa. Maalämpö on peräisin joko auringon säteilystä tai maan sisuksesta, jolloin sitä kutsutaan geotermiseksi